De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel.
Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.
Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

Als je niet uit de studierichting Handel komt, heb je een grote achterstand voor Boekhouden en Toegepaste informatica.
Leerlingen uit ASO dienen deze vakken in te halen.
Leerlingen uit Handel- talen hebben een beperktere voorkennis voor wiskunde.
De klemtoon in deze theoretisch- technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde boekhouden en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels.
In vergelijking met de studierichting Handel TSO zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen. Toegepaste informatica is uitgebreider en omvat ook programmeren.
Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:
- de boekhouding bij de start van de onderneming de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland;
- boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw-aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar;
- de boekhouding als beleidsinstrument horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid.

Toegepaste informatica bestaat uit vier delen:
- overkoepelende doelstellingen probleemanalyse, probleemoplossing, netwerken, digitale gegevens ergonomie en milieu, recente ontwikkelingen;
- elektronische communicatie;
- databanken relationeel model, ontwerp, implementatie, een gegevensbank beheren, client-serverpakket voor databankbeheer, rapportering;
- toepassingssoftware rekenblad, ontwikkelen van een toepassing software- ontwikkelingsmethode, microanalyse, ontwikkelingsomgeving, programmeren, projectwerking.

Het laatste nieuws

Ontdek wat er leeft in de voedingssector

Created with Sketch.