Studierichting : Informaticabeheer | Food At Work

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel.
Instroom vanuit andere studiegebieden kan mits voldoende interesse voor informatica en voldoendeniveau voor de algemene vakken van de studierichting.
Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen.

In Informaticabeheer word je opgeleid tot een ondersteunende functie in de administratieve informatica-omgeving van een KMO of een non-profit organisatie.
De klemtoon ligt op het beheren van computerapparatuur en -programmatuur, op het efficiënt oplossen van probleemsituaties, op het begeleiden van pc- gebruikers en op het optimaliseren van de informatieverwerking. Je leert de systeemeenheid en de belangrijkste randapparatuur scherm, printer... kennen.
Je leert de onderdelen van de pc zo samenstellen, installeren en configureren dat ze optimaal samenwerken. Je leert de systeemprogrammatuur gebruiken voor het beheer van schijf en bestanden.
Je maakt kennis met een netwerk en leert het installeren, beheren en beveiligen.

Je leert werken met verschillende toepassingsprogramma’s.
Tekstverwerking, elektronisch publiceren en presenteren, gegevensbeheer en rekenblad, agenda- en taakbeheer komen aan bod.
Je leert ook anderen efficiënt werken met deze software en aanpassen aan de noden van de klant.

Heel wat scholen gebruiken voortaan de benaming IT en netwerken.

Regina Pacisinstituut

Meer

GO! Atheneum Emanuel Hiel

Meer

GO! Technisch Atheneum Zavelenberg

Meer

Sancta Maria Lembeek

Meer

Don Bosco Groot-Bijgaarden

Meer

ZAVO S.O. - campus Hoogstraat

Meer

Sec. Handelsschool St.-Lodewijk - campus Lombarden

Meer

Sted. Lyceum Expo

Meer

Sted. Lyceum Pestalozzi I

Meer

Scheppersinstituut - campus Sint-Eligius Deurne

Meer

KNMC JOMA

Meer

kOsh23 ELT

Meer

Talentenschool Turnhout campus Zenit

Meer

Heilig-Grafinstituut - afd. Patersstraat

Meer

Sint-Victor

Meer

Campos

Meer

Immaculata Instituut

Meer

GO! Atheneum Malle

Meer

KSOM campus Sint-Jan Berchmans

Meer

GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum

Meer

KOGEKA - Sint Maria Geel

Meer

Sint-Ursula-instituut

Meer

Sint-Jozefinstituut

Meer

OLVE - Campus Mortsel WEST

Meer

GO! KTA da Vinci

Meer

COLOMAplus

Meer

GO! Busleyden Atheneum

Meer

GO! atheneum Boom

Meer

GO! Atheneum Schoten

Meer

Sint-Cordula-Instituut

Meer

GO! Koninklijk Atheneum Redingenhof

Meer

Miniemeninstituut Leuven

Meer

Instituut Sancta Maria Aarschot SMA

Meer

KSD - campus St.-Jan 3de graad

Meer

HAST Katholiek Onderwijs Hasselt

Meer

GO! Next Level 1

Meer

Provinciale Handelsschool Hasselt

Meer

Sint-Franciscuscollege

Meer

Atlas College Genk - Economie & Organisatie Campus 1

Meer

Hasp-O Centrum 2de en 3de graad

Meer

WICO - Campus Neerpelt

Meer

Provinciaal Instituut Lommel PROVIL

Meer

Sint-Jozefsinstituut

Meer

Vrij Handels- en Sportinstituut

Meer

GO! Atheneum Jan Fevijn - campus Assebroek

Meer

Sint-Jozef Sint-Pieter

Meer

Sint-Jozef, Petrus & Paulus

Meer

Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum

Meer

Guldensporencollege campus Kaai 2

Meer

GO! Athena - campus Drie Hofsteden

Meer

GO! Technisch Atheneum Diksmuide

Meer

\'t SAAM campus Cardijn

Meer

Annuntiata-Instituut

Meer

Handelsinstituut Regina Pacis

Meer

Sint-Paulusschool - campus College

Meer

Burgerschool Roeselare

Meer

Sint-Jozefsinstituut-college

Meer

Heilige Familie Ieper

Meer

Sint-Lievenscollege Business

Meer

GO! Lyceum Gent

Meer

Visitatie Mariakerke Broeders van Liefde

Meer

BenedictusPoort - campus Ledeberg

Meer

Scholen Da Vinci

Meer

Broederschool Handel

Meer

VLOT! campus Sint-Laurentius

Meer

GO! Talent

Meer

Óscar Romerocollege - Campus Van Duyse: domein Economie & Organisatie

Meer

GO! Handelsschool Aalst

Meer

Scholengroep Sint-Maarten SMI & TI Sint-Maarten

Meer

Hartencollege Secundair Onderwijs - Onderwijslaan

Meer

Viso Cor Mariae ASO-TSO

Meer

GO! Atheneum Oudenaarde

Meer

Leiepoort Deinze campus Sint-Vincentius

Meer

GO! atheneum en leefschool De Tandem

Meer

Het laatste nieuws

Ontdek wat er leeft in de voedingssector

Created with Sketch.