Studierichting : Boekhouden - informatica | Food At Work

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel.
Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.
Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

Als je niet uit de studierichting Handel komt, heb je een grote achterstand voor boekhouden en Toegepaste informatica.
Leerlingen uit ASO dienen deze vakken in te halen.
Leerlingen uit Handel-talen hebben een beperktere voorkennis voor wiskunde.
De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde boekhouden en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. In vergelijking met de studierichting Handel TSO zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen. Toegepaste informatica is uitgebreider en omvat ook programmeren. Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:
- de boekhouding bij de start van de onderneming de boekhouding in de context van de wereldeconomie, doelstellingen van de onderneming, formaliteiten bij de start, de boekhouding in vogelvlucht, de voorraad in de onderneming, de eerste investeringen, financiering van de onderneming, marketingbeleid: kosten en juridische aspecten, kostprijsberekening, aanwerving personeel, verrichtingen met het buitenland;
- boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie, de start van het boekjaar, aankoopverrichtingen en betalingen, verkoopverrichtingen en inningen, financiële verrichtingen, boekhoudkundige verwerking personeel, buitenlandse verrichtingen, btw en btw-aangifte, de belastingen en de overheid, eindejaarsverrichtingen, afsluiting boekjaar;
- de boekhouding als beleidsinstrument horizontale en verticale analyse van de jaarrekening, ratio’s, investeringsbeleid.

Toegepaste informatica bestaat uit vier delen:
- overkoepelende doelstellingen probleemanalyse, probleemoplossing, netwerken, digitale gegevens ergonomie en milieu, recente ontwikkelingen;
- elektronische communicatie;
- databanken relationeel model, ontwerp, implementatie, een gegevensbank beheren, client-serverpakket voor databankbeheer, rapportering;
- toepassingssoftware rekenblad, ontwikkelen van een toepassing software-ontwikkelingsmethode, microanalyse, ontwikkelingsomgeving, programmeren, projectwerking.

Instituut Anneessens - Funck

Meer

Regina Pacisinstituut

Meer

Sancta Maria Lembeek

Meer

Don Bosco Groot-Bijgaarden

Meer

Virgo Plus Vilvoorde

Meer

GO! Campus De Brug

Meer

Sint-Godelieve Instituut

Meer

Sint-Lievenscollege ASO/TSO 2de & 3de graad

Meer

Sec. Handelsschool St.-Lodewijk - campus Lombarden

Meer

H. Pius X-instituut - Bovenbouw 3de graad

Meer

Sted. Lyceum Expo

Meer

Sint-Annacollege - Bovenbouw

Meer

Sted. Lyceum Linkeroever

Meer

Sted. Lyceum Waterbaan

Meer

KNMC JOMA

Meer

kOsh23 ELT

Meer

GO! Campus De Vesten - Atheneum TSO-BSO

Meer

Heilig-Hartcollege

Meer

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo - Bovenschool

Meer

Kardinaal van Roey Instituut

Meer

Heilig-Grafinstituut - afd. Patersstraat

Meer

Talentenschool Turnhout campus Boomgaard TA

Meer

Campos

Meer

Klein Seminarie Hoogstraten

Meer

GO! Atheneum Malle

Meer

Immaculata Instituut

Meer

KOGEKA - Sint Maria Geel

Meer

Sint-Ursula-instituut

Meer

Sint-Gummaruscollege

Meer

Sint-Jozefinstituut

Meer

OLVE - Campus Mortsel WEST

Meer

Ursulinen Mechelen

Meer

OLVI Boom 3de graad ASO BSO TSO

Meer

GO! atheneum Boom

Meer

College Hagelstein

Meer

SUI - Sint-Ursula-Instituut

Meer

Sint-Cordula-Instituut

Meer

GIB - Gemeentelijk Instituut Brasschaat

Meer

Mater Salvatoris

Meer

Stella Matutina

Meer

GO! Koninklijk Atheneum Redingenhof

Meer

Miniemeninstituut Leuven

Meer

Heilig Hartinstituut Heverlee

Meer

GO! Atheneum Tervuren

Meer

Sint-Martinuscollege Overijse - campus Nahon

Meer

Sint-Michielsinstituut - campus Keerbergen

Meer

Instituut Sancta Maria Aarschot SMA

Meer

KSD - campus St.-Jan 3de graad

Meer

GO! Atheneum Tienen

Meer

GO! Next Level X

Meer

Provinciale Handelsschool Hasselt

Meer

HAST Katholiek Onderwijs Hasselt

Meer

Sint-Franciscuscollege

Meer

Spectrumcollege - Bovenbouw Sinte-Lutgart

Meer

GO! campus Genk - Tech. Atheneum De Wijzer

Meer

Atlas College Genk - Economie & Organisatie Campus 1

Meer

GO! Atheneum Alicebourg

Meer

Campus de helix

Meer

Stedelijke Humaniora Dilsen

Meer

GO! Tech. Atheneum Campus Van Eyck

Meer

GO! Atheneum Tungorum - Campus Plinius

Meer

IKSO Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs

Meer

Hasp-O Centrum 2de en 3de graad

Meer

GO! Atheneum Sint-Truiden - Campus Speelhof

Meer

GO! atheneum VOX Pelt

Meer

WICO - Campus Lommel

Meer

Sint-Augustinusinstituut Bree

Meer

GO! Campus FLX

Meer

Campus MAX college

Meer

Atheneum Brugge

Meer

Sint-Jozefsinstituut

Meer

GO! KTA Brugge

Meer

Vrij Handels- en Sportinstituut

Meer

MIA

Meer

Maerlant Atheneum Blankenberge

Meer

Sint-Jozef Sint-Pieter

Meer

Sint-Jozef, Petrus & Paulus

Meer

GO! Athena - campus Drie Hofsteden

Meer

Guldensporencollege campus Kaai 2

Meer

Annuntiata-Instituut

Meer

Handelsinstituut Regina Pacis

Meer

Sint-Paulusschool - campus Hemelvaart

Meer

Sint-Paulusschool - campus College

Meer

Burgerschool Roeselare

Meer

Sint-Jozefsinstituut-college

Meer

Prizma campus IdP

Meer

Heilige Familie Ieper

Meer

Sint-Jorisschool Menen

Meer

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut

Meer

Richtpunt campus Gent Henleykaai voorheen Provinciaal Handels- en Taalinstituut - PHTI

Meer

Het Spectrum Gent

Meer

Sint-Lievenscollege Business

Meer

Visitatie Mariakerke Broeders van Liefde

Meer

BenedictusPoort - campus Ledeberg

Meer

GO! Atheneum Zelzate

Meer

Sint-Franciscusinstituut - SFI

Meer

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

Meer

Broederschool Handel

Meer

Sint-Maarten Campus Bovenschool

Meer

VLOT! campus Sint-Lodewijk

Meer

GO! Technisch Atheneum Lokeren

Meer

Óscar Romerocollege - Campus Van Duyse: domein Economie & Organisatie

Meer

Sint-Jozefinstituut - SJI

Meer

GO! Campus Kompas - Koninklijk Atheneum

Meer

GO! Handelsschool Aalst

Meer

Scholengroep Sint-Maarten SMI & TI Sint-Maarten

Meer

Hartencollege Secundair Onderwijs - Onderwijslaan

Meer

GO! Campus KAD

Meer

GO! Atheneum Geraardsbergen

Meer

Sint-Catharinacollege

Meer

GO! KAZ - Koninklijk Atheneum Zottegem

Meer

Onze-Lieve-Vrouwcollege - campus Centrum

Meer

GO! Atheneum Brakel

Meer

Bernardustechnicum

Meer

Leiepoort Deinze campus Sint-Vincentius

Meer

GO! Erasmusatheneum Deinze

Meer

College Ten Doorn Talentum

Meer

GO! Middenschool & Atheneum COUMA

Meer

GO! Campus De Vesten - secundair onderwijs

Meer

Het laatste nieuws

Ontdek wat er leeft in de voedingssector

Created with Sketch.