Een opleiding voor scholen en begeleiders die de ambitie hebben om hun schoolorganisatie te verbeteren. Het traject bestaat uit verschillende opleidingsmodules. Dit atelier vormt de basis en spitst toe op de principes van innovatief organisatieontwerp in het onderwijs. Je maakt kennis met ‘anders organiseren’ en je ervaart wat de impact is op schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, kortom: iedereen die betrokken is bij de school.

Omschrijving

Dit atelier is een uitnodiging om anders te kijken naar onderwijsorganisatie. Daar komt heel wat bij kijken: je visie scherp stellen, je kernopdracht versterken, slimme onderwijsteams samenstellen, keuzes maken qua leiderschap enzovoort. Maar laat dat je niet afschrikken, dit atelier vraagt geen specifieke voorkennis. Het is een kennismaking met wat wij noemen: ‘slim en warm organiseren’.

Vanuit ervaring en onderzoek

De afgelopen jaren begeleidden we ruim 150 scholen bij het evolueren naar een 'warme, slimme school'. Van wollig houden we niet, integendeel: we gaan voor onderbouwing (evidence-based is dan ook een kernwaarde van onze organisatie). Zo staven we onze methode en sturen we onze werkwijze constant bij, op basis van onderzoeksresultaten.

Waarover dat onderzoek gaat?

In een project met onderzoeksinstituut HIVA onderzochten we of de nieuwe samenstelling van leerkrachtenteams, zoals wij voorstellen, effectief werkt. In ons project zijn leerkrachtenteams verantwoordelijk voor een community van leerlingen en dit over vakken en leerjaren heen. Dit onderzoek is ondertussen afgerond. Als resultaat weten we wat de randvoorwaarden zijn om de schoolorganisatie aan te pakken en kennen we ook de valkuilen. 

 

Momenteel loopt er nog onderzoek in samenwerking met de Arteveldehogeschool en het CEGO rond jobdesign waarbij we nagaan of leerkrachten in ons project werkbaarder werk ervaren en wat de effecten daarvan zijn op leerlingen.

Wat je mag verwachten

 

Informatie en inspiratie rond ‘anders organiseren’ in onderwijs. Je zal ook met de andere deelnemers overleggen en inzichten delen. Naast een theoretische achtergrond krijg je getuigenissen uit de praktijk waarmee je zelf dat ‘anders’ organiseren kan invullen en wie weet, toepassen in je eigen school. Je leert met een helicopterview naar een school(organisatie) kijken en daarbij kan je terugvallen op een theoretisch kader. Dat kan je zelf als basis gebruiken om een school slim en warm te organiseren. 

Opleidingsinhoud

  • Je maakt kennis met 'innovatief organisatieontwerp' en krijgt basiskennis rond 'warm en slim organiseren'.
  • Je krijgt zicht op wat een verandertraject (richting anders organiseren) zoal inhoudt. “Hoe begin ik hier nu aan?” loert al snel om de hoek. Geen zorgen, daar zoeken we samen een antwoord op. Je krijgt ook een concrete veranderaanpak mee.
  • Er komen getuigenissen aan bod die een verandertraject hebben doorlopen.
  • We gaan in op de werking van autonome teams. Welke bevoegdheden en taken wijs je toe aan die teams, hoe ga je om met leidinggevende teams (leiders)?   
  • We staan stil bij de gevolgen van scholen ‘slim en warm organiseren’ en de impact ervan op het leiderschap.  

Leerdoelen

  • Je verwerft basisinzichten in wat wij 'innovatieve arbeidsorganisatie' noemen.
  • Je werkt volgens een veranderaanpak ‘slim en warm organiseren’.
  • Je toetst je huidige situatie (jouw school of case) af aan ‘slim en warm organiseren’.

Doelgroep & niveau 

Mensen die zich inschrijven voor deze module hebben een uiteenlopend profiel: pedagogische begeleiders of adviseurs, consultants, schoolleiders, leerkrachten, coördinatoren en onderwijsbeleidsmakers. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij onderwijs, kan inspiratie putten uit dit atelier. 

Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

We organiseren deze tweedaagse in het najaar van 2019 (op 17 september en 22 oktober) én in het voorjaar van 2020 (op 28 januari en 5 maart). De opleidingslocatie is het Impact House in Brussel.